Sổ sách và dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Theo quy định của Luật Kế toán, các công ty chỉ được cung cấp dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Kế toán Việt Nam và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn.

Golden Star là một trong những công ty kế toán công chứng tại Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Golden Star đã được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng của Bộ Tài chính Việt Nam.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam Golden Star chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán, công việc và dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, tư vấn kế toán, kế toán thuê ngoài, kế toán thuế, Báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, kê khai thuế, dịch vụ đại lý thu thuế, quyết toán thuế, dịch vụ hoàn thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ nhân viên tài chính trưởng, thành lập văn phòng đại diện, dịch vụ văn phòng đại diện, dịch vụ pháp lý, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, dịch vụ giải thể công ty, dịch vụ biên chế, dịch vụ cho thuê kế toán, lập dự án đầu tư, tư vấn pháp luật.

Tại sao các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên sử dụng sổ sách và các dịch vụ kế toán?

-Bạn là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bạn không thể hiểu rõ luật thuế và luật kế toán của Việt Nam. Để tránh các rủi ro liên quan đến việc thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế ở Việt Nam, bạn nên sử dụng Dịch vụ Kế toán của Golden Star.

Ở Việt Nam hiện nay, thường xuyên có sự thay đổi về các quy định tính toán kế toán, chính sách thuế. Nếu bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, không làm việc trong lĩnh vực thuế bạn không thể hiểu rõ ràng, doanh nghiệp của bạn sẽ không thực hiện theo quy định. Sổ Sách Kế Toán và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star sẽ giúp bạn tuân thủ các quy định này.

Theo luật Việt Nam hiện hành, công ty phải tổ chức bộ máy kế toán, phải có kế toán, bố trí kế toán trưởng. Nếu không bố trí kế toán, kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán để thuê kế toán và kế toán trưởng. Sổ Sách Kế Toán và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star sẽ giúp bạn, Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng sẽ cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của bạn.

Công ty của bạn mới thành lập, không có kế toán và kế toán trưởng, vì vậy cần thuê kế toán chuyên nghiệp có trình độ, kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các dịch vụ kế toán, tư vấn và hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách, kê khai thuế và tư vấn các quy định liên quan đến luật thuế. Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp của Golden Star sẽ giúp bạn.

Bạn là chủ đồng thời là đại diện hợp pháp của công ty, bạn không biết nhiều về kế toán, quy định thuế, làm thế nào bạn có thể kiểm tra nhân viên kế toán có thực hiện các báo cáo thuế và sổ sách kế toán một cách hợp lý hay không? Sổ Sách và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star sẽ giúp bạn kiểm tra và giám sát các hoạt động này.

Bạn đang xem xét lựa chọn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Việt Nam, các nhà quản lý và nhân viên là những kế toán viên công chứng, có chứng chỉ hành nghề kế toán, công ty đã đăng ký hành nghề kế toán với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Phù hợp với luật hiện hành.

Bạn không tin tưởng, đảm bảo về các hoạt động của phòng kế toán, nhân viên kế toán để thực hiện các công việc kế toán của công ty. Bạn sử dụng Sổ Sách và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star để kiểm tra và xem lại sổ sách kế toán.

Bạn muốn một công ty kế toán, chuyên nghiệp, độc lập và bên ngoài để thực hiện tất cả các hoạt động kế toán cho doanh nghiệp của bạn?

Continue Reading

Một Kế Toán Viên Đóng Vai Trò Gì Trong Hoạt Động Kinh Doanh?

Kế toán viên thực hiện các chức năng tài chính liên quan đến việc thu thập, tính chính xác, ghi chép, phân tích và trình bày về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tổ chức hoặc công ty. Kế toán viên thường có nhiều vai trò quản trị trong hoạt động của một công ty. Trong một doanh nghiệp nhỏ, vai trò của kế toán có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu tài chính, khai hải quan và tạo báo cáo. Các công ty có tầm cỡ từ trung bình đến lớn có thể sử dụng một kế toán làm cố vấn và thông dịch viên tài chính, người mà có thể trình bày dữ liệu tài chính của công ty cho những người trong và ngoài doanh nghiệp. Nói chung, kế toán cũng có thể đối phó với các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp, khách hàng và các tổ chức tài chính.

Quản lý dữ liệu tài chính

Cơ cấu kế toán của một công ty là thành phần thiết yếu cho hoạt động kinh doanh. Một trong những vai trò chính của kế toán viên thường bao gồm việc thu thập và duy trì dữ liệu tài chính vì nó liên quan đến công ty. Kế toán viên đảm bảo rằng hồ sơ tài chính được duy trì phù hợp với các quy trình, chính sách hợp pháp và được chấp nhận ở cấp độ doanh nghiệp. Thông tin tài chính cho bất kỳ tổ chức nào nên được giữ trong một hệ thống nguyên sơ vì nó là thành phần chính được sử dụng trong điều hành và quản lý bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Quản lý dữ liệu tài chính của một tổ chức cũng có thể bao gồm các nhiệm vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như xây dựng, triển khai và duy trì cơ sở dữ liệu tài chính cũng như thiết lập và giám sát các quy trình kiểm soát.

Phân tích và tư vấn

Là các nhà phân tích, kế toán viên có thể thực hiện các loại phân tích nhất định sử dụng dữ liệu tài chính được sử dụng để hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Từ việc quyết định loại vật tư nào để đặt hàng, thanh toán hóa đơn đến tính lương, kế toán viên sẽ xử lý nhiều chi tiết tài chính phức tạp trên cơ sở hàng ngày. Tư vấn về hoạt động kinh doanh có thể bao gồm các vấn đề, chẳng hạn như doanh thu và xu hướng chi tiêu, cam kết tài chính và kỳ vọng doanh thu trong tương lai. Kế toán viên cũng phân tích dữ liệu tài chính để giải quyết một số khác biệt và bất thường có thể phát sinh. Các khuyến cáo cũng có thể liên quan đến việc phát triển nguồn lực và quy trình hiệu quả, đồng thời cung cấp các đề nghị chiến lược cho các tình huống hoặc vấn đề tài chính cụ thể.

Chuẩn bị báo cáo tài chính

Kế toán thường chuẩn bị các báo cáo tài chính có thể bao gồm các tài khoản hàng tháng và hàng năm dựa trên thông tin tài chính được biên soạn và phân tích. Việc chuẩn bị các báo cáo quản lý tài chính có thể bao gồm các tài liệu kết thúc hàng quý và cuối năm một cách chính xác. Báo cáo được biên soạn có thể được sử dụng  trong việc hỗ trợ liên tục và quản lý các hoạt động tính toán ngân sách. Các báo cáo tài chính có thể được sử dụng bởi giám đốc hoặc nhân viên tài chính để phát triển, triển khai, vận hành phần mềm và hệ thống tài chính của công ty như Hyperion, Excel và quản lý tài chính CODA.

Tìm việc làm TPHCM các vị trí kế toán : Careerlink.vn

Tuân thủ

Kế toán viên cũng có thể chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các báo cáo tài chính được đáp ứng đúng thời hạn trong nội bộ và bên ngoài. Ví dụ: báo cáo hàng quý, nửa năm và hàng năm đều có thời hạn cụ thể, cũng như một số tác động về thuế. Theo dõi và hỗ trợ các vấn đề thuế và sắp xếp hồ sơ cũng có thể là một trách nhiệm của kế toán viên. Kế toán viên cũng thường phối hợp quá trình kiểm toán bằng cách hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu tài chính.

Hợp tác kinh doanh bên ngoài

Thông thường, kế toán phải làm việc với các chuyên gia tài chính từ bốn lĩnh vực chính của ngành: công chứng, quản lý, kiểm toán nội bộ và kế toán nhà nước. Các kế toán viên có thể cung cấp dữ liệu cho kế toán công chứng, người hoạt động như một tư vấn, kiểm toán viên và chuyên gia dịch vụ thuế. Các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức và chính phủ sử dụng các kế toán quản lý để ghi chép và phân tích thông tin tài chính của các doanh nghiệp mà họ đang làm việc. Họ thường đưa ra lời khuyên cho giám đốc điều hành, chủ nợ, cổ đông, cơ quan quản lý và nhân viên thuế. Kế toán viên cũng có thể làm việc với các quan chức chính phủ đang kiểm tra và duy trì hồ sơ tài chính của doanh nghiệp tư nhân mà kế toán viên đang làm việc, liên quan đến thuế và các quy định của chính phủ.

Continue Reading

Kế toán với Khoa học Máy tính: Phân tích những nghề được săn đón này

Bạn chú ý nghiêm ngặt đến chi tiết và duy trì kỹ năng phân tích sắc nét. Với điều này, bạn đã có thể thực hiện một số nghiên cứu về sự nghiệp mà có thể tận dụng những khả năng này. Sau khi xem xét các yếu tố quan trọng như bảo mật việc làm và tiềm năng thu nhập, bạn đã thu hẹp các lựa chọn của mình thành hai lĩnh vực: khoa học máy tính và kế toán.

Không có gì ngạc nhiên khi bạn đặt chân tới hai lựa chọn này, bởi vì tương lai tươi sáng cho cả hai. Nhưng mặc dù chúng đòi hỏi một số kỹ năng và khả năng tương tự để thực hiện công việc, nhưng công việc của họ cũng khá khác nhau.

Vậy làm thế nào để bạn biết định hướng nghề nghiệp nào phù hợp với bạn? Chúng tôi đã tạo một so sánh song song để bạn có thể dễ dàng đánh giá lựa chọn nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Tiếp tục đọc để khám phá nghề nghiệp nào là xu hướng của bạn.

Kế toán và khoa học máy tính: điều cơ bản

Cả kế toán và khoa học máy tính sẽ kết hợp một số lượng công thức toán học và kỹ năng phân tích như nhau. Cho dù bạn đang nghiền ngẫm những con số trong kế toán hoặc viết mật mã trong khoa học máy tính, bạn cho rằng mình có phương pháp và hiểu biết máy tính. Điều này làm cho bạn được trang bị tốt để thành công trong cả hai ngành công nghiệp!

Sẽ mất thêm một chút nghiên cứu trước khi bạn có thể chọn người chiến thắng trong cuộc tranh luận về kế toán so với khoa học máy tính. Đọc tiếp để tìm thông tin hỗ trợ.

Kế toán và khoa học máy tính: nhiệm vụ công việc

Trước khi chúng tôi có thêm bất cứ thông tin gì, bạn bắt buộc phải hiểu những gì mỗi công việc này thực sự đòi hỏi. Cuối cùng, đây là những gì bạn sẽ làm 40 giờ cho những người biết bao nhiêu năm, vì vậy bạn tốt hơn hết là hãy tận hưởng những gì bạn đang làm!

Nói một cách đơn giản, các kế toán viên sẽ dành nhiều thời gian để kiểm tra báo cáo tài chính về tính chính xác, tính thuế, kiểm tra sổ sách kế toán và các hệ thống kế toán hiệu quả.

Mặc dù có rất nhiều công việc kế toán và chuyên ngành trong lĩnh vực này nhưng những nghề này sẽ yêu cầu bạn đánh giá các hoạt động tài chính của các tổ chức, cơ quan chính phủ hoặc thậm chí chủ nhân của bạn nếu bạn làm việc như một kiểm toán viên nội bộ.

Bạn càng leo cao trong sự nghiệp, trách nhiệm quản lý của bạn sẽ càng nhiều. Điều này bao gồm việc tìm cách để giảm chi phí, tăng doanh thu và quản lý ngân sách khác trong công ty.

Các nhiệm vụ công việc trong lĩnh vực khoa học máy tính có thể khác rất nhiều theo tên công việc cụ thể. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thông thường bạn có thể mong đợi là viết mã để tạo ra các chương trình phần mềm, tạo ra các giải pháp hệ thống thông tin cho hệ thống máy tính hiện tại của tổ chức và sử dụng phần mềm chuyên dụng để lưu trữ, tổ chức và bảo vệ dữ liệu.

Phát triển ứng dụng, tạo trang web và giám sát các khía cạnh kỹ thuật của hệ thống máy tính, chẳng hạn như hiệu suất và dung tích, cũng như những nhiệm vụ phổ biến trong công việc của khoa học máy tính. Kiểm tra danh sách nghề khoa học máy tính để tìm hiểu thêm về các nhiệm vụ cụ thể được yêu cầu với các vị trí khác nhau trong lĩnh vực này.

Kế toán và khoa học máy tính: bằng cấp yêu cầu

Đạt được bằng cấp là một trong những chứng chỉ quan trọng nhất cho cả ngành kế toán và khoa học máy tính. Chúng tôi đã sử dụng phần mềm phân tích công việc thời gian thực để xác định mức độ quan trọng của yếu tố này trong mỗi lĩnh vực.

 Một cuộc khảo sát gần 300.000 thông báo tuyển dụng kế toán cho thấy 98% các nhà tuyển dụng thích các ứng viên kế toán có ít nhất bằng cử nhân. Một phân tích tương tự với hơn 1.7 triệu bài đăng việc làm về khoa học máy tính cho thấy 86% các nhà tuyển dụng thích các ứng viên khoa học máy tính có bằng cử nhân hoặc Bằng cao hơn.

Điều này cho thấy theo đuổi một nền giáo dục chính thức sẽ làm tăng cơ hội việc làm của bạn trong cả hai ngành. Ngoài ra còn có cơ hội chứng nhận để tiếp tục đào tạo trong cả hai trường. Một số lựa chọn phổ biến về các chứng chỉ kế toán là: CPA, CMA và CIA.

Thông tin thi chứng chỉ CPA tại Việt Nam

Có rất nhiều chứng chỉ công nghệ dành cho các chuyên gia về khoa học máy tính, nhưng một vài lựa chọn phổ biến bao gồm: CCNP, MCSE và CompTIA A +.

Kế toán và khoa học máy tính:  kỹ năng cần thiết

Bây giờ bạn đã biết việc kiếm được bằng cấp sẽ giúp bạn thành công trong ngành, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Các kiến thức và kỹ năng bạn có được từ các khóa học của bạn rất cần thiết để tìm một công việc. Các phân tích đã đề cập ở trên đã giúp chúng tôi xác định được những kỹ năng hàng đầu mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm trong từng lĩnh vực.

Kỹ năng kế toán được đòi hỏi Kỹ năng khoa học máy tính được đòi hỏi
Đối chiếu kế toán SQL
Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) JAVA
Báo cáo tài chính JavaScript
Sổ kế toán tổng hợp Oracle
Các khoản phải trả và phải thu LINUX

Kế toán và khoa học máy tính:  Lương & triển vọng công việc

Cả nghề kế toán và khoa học máy tính đều có những triển vọng tối ưu, với cả số liệu trên mức trung bình trong thu nhập và tăng trưởng việc làm.

Mức lương trung bình hàng năm cho kế toán vào năm 2014 là 65.940 USD, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) BLS cũng lập kế hoạch tăng cho kế toán 11% đến năm 2024.

Có một số nghề nằm trong lĩnh vực của khoa học máy tính, tất cả đều có những con số ấn tượng. BLS liệt kê mức lương trung bình hàng năm cho các vị trí này là 79.390 đô la vào năm 2014, với công việc dự kiến sẽ tăng ở mức 12 phần trăm cho đến năm 2024.

Mức lương trung bình hàng năm cho tất cả các ngành nghề trong năm 2014 là 35.540 USD, với các vị trí dự kiến sẽ phát triển ở mức trung bình bảy phần trăm cho đến năm 2024, theo BLS. Điều này cho thấy rằng bất kể con đường sự nghiệp nào bạn theo đuổi, bạn có thể tự tin về thu nhập tiềm năng và cơ hội việc làm trong những năm tới.

Kế toán và khoa học máy tính:  lựa chọn hướng nghiệp

Khi xem xét nghề mới, điều quan trọng là phải biết con đường bạn đang thực hiện sẽ không dẫn đến kết thúc thảm khốc. Bạn muốn biết liệu bạn có các lựa chọn và cơ hội thăng tiến sau khi bước vào lĩnh vực này. Tin tốt là cả kế toán và khoa học máy tính đều mang lại triển vọng hứa hẹn.

Hãy xem năm công việc hàng đầu có sẵn trong mỗi ngành để ví dụ các vị trí bạn có thể theo đuổi:

Công việc kế toán hàng đầu: Công việc hàng đầu về khoa học máy tính:
Nhân viên kế toán Phát triển phần mềm và kỹ sư
Trưởng phòng kế toán Phân tích hệ thống
Trưởng phòng thuế Quản trị mạng
Kiếm toán nội bộ Quản trị dữ liệu
Phân tích kế toán Phân tích tình báo kinh doanh

Chọn một vị trí

Kế toán với khoa học máy tính – bạn sẽ chọn bên nào? Bây giờ bạn có một kho thông tin đưa bạn một bước gần hơn để đưa ra quyết định. Nhưng một chút nghiên cứu sẽ giúp bạn chắc chắn rằng bạn đang đưa ra quyết định đúng.

Nếu bạn đang nghiêng về phía kế toán, hãy tìm hiểu thêm về những chi tiết của công việc trong bài viết này: Các kế toán làm gì? Một cái nhìn về cuộc sống đằng sau các kế toán viên.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị cắt đứt trong sự nghiệp khoa học máy tính, hãy xem bài viết này để tìm hiểu về tất cả các hướng nghiệp có sẵn: Bạn có thể làm gì với tấm Bằng Khoa học Máy tính?

Continue Reading

Các Kỹ Thuật Kế Toán Quản Trị Hiện Đại

Trong khi các nguyên tắc cơ bản của kế toán quản trị đã không thay đổi trong vòng 100 năm qua, thì  những thay đổi trong sản xuất và quy trình sản xuất đã thúc đẩy kế toán quản trị cập nhật các thông lệ của nó. Tích hợp các tiến bộ công nghệ vào bộ phận kế toán đã khiến cho các chủ doanh nghiệp nhỏ dễ dàng và ít tốn kém hơn trong việc đưa ra quyết định dựa vào dữ liệu về công ty của họ. Nắm bắt được kế toán quản trị đã được cập nhật như thế nào trong kỷ nguyên hiện đại có thể giúp bạn tận dụng công nghệ để cải thiện doanh nghiệp của mình.

Chi phí chuẩn

Chi phí chuẩn là phương pháp ghi lại các giao dịch kế toán với chi phí dự kiến và sau đó phân tích bất kỳ sự khác biệt nào giữa chi phí chuẩn và chi phí thực tế. trong khi kỹ thuật này chắc chắn không mới, thì tốc độ mà thông tin này có thể được phân tích chắc chắn đã thay đổi. Sử dụng hệ thống thông tin kế toán hiện đại, các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể kiểm tra sự khác biệt giữa chi phí thực tế và chi phí chuẩn trong thời gian thực ngay khi mua nguyên vật liệu và sản phẩm được sản xuất. Trước đây, những kỹ thuật này sẽ yêu cầu tính toán bởi một kế toán viên. Bây giờ, một số chức năng này được xây dựng trong các chương trình phần mềm phổ biến. Mặc dù điều này chắc chắn là thuận tiện hơn, nhưng các chủ doanh nghiệp nhỏ nên cẩn thận. Việc giải thích các chênh lệch chi phí chuẩn vẫn đòi hỏi sự hiểu biết về cách thức hoạt động của quy trình.

Bảng điểm cân bằng

Bảng điểm cân bằng là công cụ quản lý hiệu suất kết hợp các biện pháp tài chính và phi tài chính để cung cấp một cái nhìn tổng thể hơn về hiệu suất của công ty hoặc cá nhân. Trong lịch sử kế toán quản trị, bảng điểm cân bằng cân bằng là khá mới, với kỹ thuật chỉ được bắt đầu vào những năm 1990. Trong khi việc sử dụng kỹ thuật tính điểm cân bằng rất phổ biến thì nó cũng có những hạn chế. Mặc dù tiền bồi thường thường gắn với kết quả bảng điểm cân bằng, điều này có thể có những hậu quả tiêu cực. Số tiền thưởng là động lực mạnh mẽ; Nếu chủ doanh nghiệp nhỏ không hoàn toàn chắc chắn rằng các số liệu được sử dụng trong bảng điểm cân bằng là chính xác, họ nên thận trọng trong việc sử dụng phiếu ghi điểm để quyết định bồi thường. Nhấn mạnh các hành vi không chính xác có thể cản trở hiệu suất thay vì giúp cải thiện nó.

Quản lý kiểm kê theo thời gian thực

Sự ra đời của công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) trong thập kỷ qua đã làm thay đổi quyết liệt việc quản lý kiểm kê. Trước đây, các công ty thường chọn giữa các hệ thống kiểm kê định kỳ và vĩnh viễn. Các hệ thống định kỳ ghi lại lượng hàng tồn kho hàng tồn kho và chi phí hàng bán được xác định vào cuối tháng. Các hệ thống vĩnh viễn cập nhật chi phí hàng bán của công ty với mọi giao dịch kiểm kê. Bằng cách gắn thẻ RFID vào sản phẩm, các doanh nghiệp có thể theo dõi từng mục kiểm kê trong công ty. Hơn nữa, khi công ty quét các thẻ RFID khi hàng được di chuyển hoặc bán, hệ thống thông tin kế toán sẽ được cập nhật nhanh chóng.

Quản lý quá trình

Các kỹ thuật kế toán quản trị hiện đại cũng đã có những thay đổi lớn trong quản lý quá trình. Quản lý theo phép loại trừ, quá trình chỉ tập trung chú ý quản lý vào quá trình khi có lý do để tin rằng quá trình không hoạt động chính xác, có thể được áp dụng hiệu quả hơn bằng cách sử dụng kỹ thuật theo dõi chất lượng hiện đại. Ví dụ, trước đây, một công ty đánh giá chất lượng của hàng thành phẩm có thể đo lường mỗi đơn vị thứ 100 được sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Bây giờ máy móc có thể đo bất kỳ đơn vị nào nằm ngoài tiêu chuẩn và ngay lập tức loại bỏ các mục từ dây chuyền lắp ráp.

Continue Reading

Kế toán công và kế toán tư- Hướng dẫn để bạn lựa chọn

Bất cứ nơi đâu bạn tới, mọi người đang bước vào sự nghiệp đáng kinh ngạc, đáng nể. Bạn bè của bạn đang công bố các công việc mới trên LinkedIn và các blog yêu thích của bạn đang liên tục giới thiệu những câu chuyện về những người đã làm việc theo ước mơ của họ.

Bây giờ đến lượt bạn. Bạn đã đùa giỡn với ý tưởng thay đổi nghề nghiệp trong một thời gian, và sự phấn khích của bạn đang được thiết lập. Bạn đã nghiên cứu và biết rằng cá tính định hướng chi tiết của bạn là một sự phù hợp hoàn hảo cho thế giới kế toán. Và lĩnh vực nghề nghiệp an toàn này là một lựa chọn hoàn hảo khi bạn là trụ cột gia đình. Nhưng nghiên cứu của bạn cũng cho bạn biết có một quyết định khác: kế toán công và kế toán tư.

Đâu là sự khác biệt giữa các khía cạnh của kế toán và lựa chọn nào là tốt nhất cho bạn? Một sự nghiệp về kế toán nghe có vẻ tốt hơn mọi ngày, nhưng bạn cần chắc chắn rằng bạn đang chọn định hướng việc làm cho bạn và gia đình.

Bạn không nên hoài nghi khi nói về sự nghiệp tương lai của mình. Chúng tôi đã tư vấn cho Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) và một chuyên gia ngành công nghiệp để giúp bạn quyết định xem liệu bạn phù hợp hơn với kế toán công hay kế toán tư ?

Bài phân tích này có tất cả thông tin bạn cần để quyết định xem liệu mình phù hợp hơn với kế toán công hay kế toán tư.

Kế toán công và kế toán tư- phân tích toàn bộ

Nói một cách đơn giản, kế toán công làm việc với nhiều khách hàng để chuẩn bị các tài liệu tài chính mà một cá nhân hoặc công ty phải công bố với công chúng.

Mặt khác, kế toán tư xử lý thông tin tài chính của công ty cụ thể mà họ làm việc, thường là chuẩn bị hoặc phân tích báo cáo cho quản lý nội bộ.

Sự khác biệt đơn giản này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn với tư cách một kế toán viên. Hãy xem các yếu tố này để xem hướng nghiệp kế toán nào phù hợp với bạn.

Môi trường làm việc

Cả kế toán viên tư nhân và kế toán công đều có thời gian bận rộn, cho dù đó là mùa thuế đối với kế toán công hay kết thúc một quý tài chính đối với kế toán tư. Nhưng ngoài điều đó, hai môi trường làm việc có thể thay đổi một chút.

Eric Butts, CPA và giám đốc tư vấn của PricewaterhouseCoopers cho biết: “Điều lớn nhất bạn cần biết về môi trường làm việc nếu bạn đang đắn đó rằng nên chọn kế toán công hay kế toán tư.

Kế toán tư làm việc cho một công ty duy nhất. Họ có thể được kỳ vọng để làm việc theo giờ hành chính thoải mái trong văn phòng mà ông chủ chỉ định cho họ. Sự lựa chọn này rất giống với một văn phòng “điển hình”.

Môi trường làm việc của kế toán công khá là khó đoán. Họ thường sở hữu doanh nghiệp của họ hoặc làm việc cho các công ty kế toán công. Họ làm việc với nhiều khách hàng – từ cá nhân đến các tập đoàn, và ngay cả chính phủ. Kế toán công đi đến bất cứ nơi nào khách hàng yêu cầu. Họ làm công việc bất cứ nơi nào khách hàng có không gian và thường bị đặt dưới áp lực nghiêm ngặt về thời gian.

Nhiệm vụ công việc hằng ngày

Nhiều người cho rằng một công việc kế toán tương tự như ngày kế tiếp, nhưng những môi trường làm việc khác nhau tạo ra những công việc phức tạp hơn.

Kế toán công chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tài liệu tài chính của khách hàng là chính xác và đầy đủ trước khi được công bố cho công chúng. Nhiệm vụ công việc hàng ngày của họ thường tập trung vào việc kiểm tra và phân tích thông tin tài chính mà khách hàng đã chuẩn bị để đảm bảo rằng họ không có lỗi, theo Butts.

Kế toán công thường chọn một chuyên ngành – chẳng hạn như kế toán thuế, kiểm toán, kế toán pháp lý hoặc tư vấn – cũng có các nhiệm vụ công việc cụ thể. (BLS)

“[Kế toán tư] hoạt động hàng ngày xoay quanh vấn đề báo cáo quản lý. Điều này bao gồm ghi lại sổ tay hướng dẫn sử dụng và thực hiện thống nhất tài khoản, “Butts cho biết. Họ làm việc với các nhà quản lý tài chính hoặc kinh doanh nội bộ để lên kế hoạch chi phí kinh doanh của công ty và đánh giá hiệu suất.

Yêu cầu học vấn

Theo BLS, bằng cử nhân về kế toán là yêu cầu đối với cả kế toán tư và kế toán công. Ngoài ra, chứng chỉ kế toán phổ biến nhất là giấy phép để trở thành một kế toán công chứng, hoặc CPA.

CPAs được cấp phép trong tiểu bang của họ để nộp báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Họ phải vượt qua kỳ thi quốc gia, đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và duy trì việc giáo dục và đào tạo thường xuyên. BLS nói rằng nhà tuyển dụng thường sẽ trả chi phí kỳ thi CPA cho nhân viên của họ.

Theo Butts, trong kế toán công, bạn cần có CPA để làm cấp quản lý, nhưng điều đó cũng không đúng đối với kế toán tư. Điều đó đang được đề cập, giấy phép CPA thường có giá trị đối với kế toán công cộng hơn là kế toán tư.

Mặc dù vậy, giấy phép CPA có thể mang lại cho bất kỳ kế toán viên nào thăng tiến trong sự nghiệp – ngay cả những người trong ngành công nghiệp tư nhân. Nếu mở bạn quan tâm tới việc mở công ty kế toán riêng, thông tin này sẽ cho khách hàng thấy rằng bạn có kiến thức và sự chuyên nghiệp.

CPA có thể là giấy phép kế toán phổ biến nhất, nhưng có rất nhiều lựa chọn chứng chỉ về kế toán để phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp cụ thể của bạn.

Kế toán công và kế toán tư: Ưu và khuyết điểm

Cả hai con đường sự nghiệp đều có lợi thế và bất lợi. Hãy xem xét những ưu và khuyết điểm này trước khi đưa ra quyết định của bạn.

Ưu điểm của kế toán công

 • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp có thể sớm hơn
 • Cho phép chuyên môn hoá
 • Tiếp xúc nhiều hơn trong  công  việc với các khách hàng và các ngành khác nhau

Khuyết điểm của kế toán công

 • Thêm áp lực và thời hạn
 • Giờ làm việc thiếu linh hoạt hơn
 • Có thể bất tiện trong việc đi lại

Ưu điểm của kế toán tư

 • Ít áp lực
 • Môi trường làm việc ổn định và linh hoạt
 • Có thể lên lammf quản lý mà không cần giấy phép CPA

Khuyết điểm của kế toán tư

 • Thiếu sự đa dạng trong công việc
 • Cơ hội thăng tiến có thể không đến nhanh
 • Ít cơ hội hơn về chuyên môn

Đâu là định hướng đúng đắn cho bạn ?

Bây giờ bạn đã biết tất cả các ưu và khuyết điểm của kế toán công so với kế toán tư, bạn sẽ có thể xác định con đường nào là tốt nhất cho tương lai của bạn.

Không quan tâm loại hình kế toán nào là mơ ước của bạn, có một chương trình giáo dục để giúp bạn có được nó. Nếu bạn đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo, hãy tìm hiểu thêm về những gì bạn sẽ nhận được từ một trình độ trong kế toán tư hoặc kế toán công.

Continue Reading

Vậy bạn có muốn trở thành một kế toán viên không?

Nếu bạn đang xem xét nghề nghiệp như một kế toán viên, bạn có một tương lai sáng lạn phía trước. Kế toán giúp khách hàng của họ tổ chức và quản lý tài chính cá nhân hoặc kinh doanh của họ, có nghĩa là bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong sự thành công của khách hàng.

Nếu bạn đang xem xét nghề nghiệp như một kế toán viên, bạn có một tương lai sáng lạn phía trước. Kế toán giúp khách hàng tổ chức và quản lý tài chính cá nhân hoặc kinh doanh của họ, có nghĩa là bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong sự thành công của khách hàng. Cho dù bạn đang nộp thuế, cân đối sách, hoặc viết tóm lược tài chính cho họ, bạn đang sở hữu  khả năng định hình quyết định của mình.

Shayna Chapman- Kế toán viên chuyên nghiệp và CPA sở hữu một công ty CPA thành công tại Gallipolis, Ohio, nơi bà dẫn dắt một nhóm các chuyên gia kế toán. Theo Chapman, đó là một sự nghiệp khó khăn nhưng xứng đáng. Cô nói: “Nếu bạn muốn trở thành CPA, bạn phải sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ và biết rằng đôi khi bạn không được ngủ vào ban đêm. Đó không phải là công việc từ chín giờ tới 5 giờ.” Tuy nhiên, cô lưu ý rằng cô ấy thích làm việc với khách hàng để giải quyết các vấn đề của họ và ” thành công trong kinh việc doanh của họ”

Cơ hội nghề nghiệp nào có sẵn cho một kế toán viên?

Sau khi đạt được trình độ kế toán ở trường đại học, bạn có thể hướng sự nghiệp của mình theo nhiều hướng thú vị. Một số chức danh có thể cho các chuyên gia kế toán bao gồm kế toán thuế, nhân viên kế toán, kế toán tài sản, và kế toán cá nhân. Chapman lưu ý rằng “Bạn không phải là một CPA thực thụ. Bạn có thể đi vào bán hàng, quản lý, kế toán công nghệ, [hoặc] các ngành nghề kỹ thuật khác.” Trên thực tế, Chapman sử dụng vị trí của mình để cố vấn và hướng dẫn các chuyên gia khác để họ có thể đạt được mục đích.

Kế toán cũng có thể làm việc trong nhiều môi trường. Chapman sở hữu công ty riêng của mình, nhưng bạn cũng có thể làm việc cho một cơ quan khác hoặc cho một công ty lớn. Một số kế toán viên làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận giúp các giám đốc tối đa hóa sự đóng góp và đóng góp trong khi phân phối doanh thu một cách hiệu quả.

Nếu bạn quyết định tham gia kỳ thi CPA (kế toán viên công chứng), bạn sẽ cần 150 giờ tín chỉ đại học, cũng như các khóa học kế toán và kinh doanh. Kỳ thi đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy bạn phải dành thời gian để nghiên cứu cho những câu hỏi mà nó sẽ ra. Chapman tiết lộ rằng kỳ thi CPA không phải là bài kiểm tra đơn giản nhất trên thế giới, nhưng bạn có thể khắc phục nó nếu bạn có sự chuẩn bị.

Chuyện gì sẽ xảy ra trong một ngày tiêu biểu với tư cách kế toán?

Trách nhiệm hàng ngày của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại vai trò mà bạn chấp nhận với chủ và loại kế toán bạn chọn trở thành. Chapman nói rằng, trong trung bình một tuần vận hành công ty CPA, cô ấy “kiểm tra đội của tôi để xem tình trạng công việc của khách hàng và sau đó làm việc về tài chính, thuế hay bất cứ vấn đề nào cần được giải quyết cho những khách hàng đó. ”

Tùy thuộc vào nơi bạn làm việc, bạn có thể dành cả ngày để trả lời các câu hỏi về tài chính từ các phòng ban khác trong công ty, tham dự các cuộc họp với chuyên gia kế toán và tài chính, giải thích các lựa chọn về thuế cho khách hàng, xem lại báo cáo tài chính và tài liệu, hoặc phân tích dữ liệu tài chính trên bảng tính. Nếu bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý hoặc giám đốc điều hành, bạn sẽ chịu trách nhiệm về các chuyên gia báo cáo cho bạn.

Đối với Chapman, phần yêu thích của cô trong công việc là chuẩn bị và kiểm tra thuế. Cô ấy cho biết, “Tôi thích chuẩn bị các khoản thuế. Thậm chí nhiều hơn, tôi thích khám phá các con số và cho khách hàng biết cách sử dụng công nghệ để làm cho doanh nghiệp của họ có hiệu quả và có lợi nhuận”. Cô ấy tiếp tục lưu ý rằng cô ấy thực sự thích dành thời gian với khách hàng của mình và đảm bảo rằng cô ấy đáp ứng được nhu cầu của họ. Mặc dù Chapman tập trung vào các khách hàng kinh doanh, nhiều kế toán viên làm việc với những cá nhân cần sự hỗ trợ về thuế và kế toán.

Những thách thức mà các kế toán viên phải đối mặt?

Cũng giống như mọi ngành nghề, kế toán có thể chứng minh thách thức hàng ngày. Đôi khi các số liệu đơn giản sẽ không hợp tác khi bạn chuẩn bị một bản báo cáo tài chính hoặc hỗ trợ khách hàng trong tình huống khó khăn tài chính. Trong mùa thuế, kế toán thuế thường làm việc nhiều giờ, mang công việc của họ về nhà để tất cả các tài liệu của họ được hoàn thành đúng thời hạn.

Theo Chapman, cô ấy phải vật lộn với sự thay đổi các luật lệ, quy định và chính sách liên quan đến thuế và các vấn đề tài chính khác. Cô lưu ý, “Luật thuế và các quy tắc kế toán liên tục thay đổi, những người thành lập quy tắc cho rằng chúng ta nên biết mọi thứ mà không phải khách hàng của chúng ta cho biết.” Khách hàng của chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta nên biết mọi điều mà không cần họ nói cho chúng ta. Chúng tôi- CPAs không phải là quả cầu thạch anh và không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chúng tôi chỉ có thể thực hiện công việc nghiên cứu cẩn thận và làm việc với thông tin được cung cấp. Có thể rất khó để làm cho mọi người hiểu giá trị của bạn và mở ra tất cả các dịch vụ mà bạn có thể cung cấp. ”

Cô cũng giải thích rằng cô ấy phải vật lộn với việc nhìn thấy khách hàng đang đau đớn. Ví dụ như khi khách hàng của cô gặp khó khăn với IRS, cô có thể làm cả CPA và bác sĩ trị liệu, nói chuyện để giải quyết vấn đề và giải thích các lựa chọn của họ. Khi khách hàng thấy mình gặp rắc rối với IRS và các cơ quan tài chính khác, hình phạt có thể trở nên nghiêm trọng, vì vậy các kế toán viên phải biết cách giao tiếp hiệu quả và có lòng trắc ẩn.

Các kế toán tiềm năng nên chuẩn bị như thế nào cho sự nghiệp của họ?

Tùy theo vị trí công việc bạn muốn nắm lấy, bạn sẽ phải lấy các chứng chỉ cần thiết để làm việc như một kế toán tại Hoa Kỳ. Theo Chapman, “Để trở thành CPA, bạn cần có bằng kế toán và đủ giờ học và vượt qua kỳ thi CPA.” Bạn cần phải tốt nghiệp trung học và đăng ký vào một trường đại học bốn năm để có thể làm việc với tấm bằng cử nhân của bạn trong lĩnh vực  kế toán.

Nếu bạn không chắc chắn mình muốn trở thành CPA, hãy cân nhắc việc có được một công việc kế toán ở khu vực khác. Ví dụ như bạn có thể làm việc với tư cách là nhân viên kế toán hoặc cố vấn tài chính, do đó bạn có thể có được một số kinh nghiệm trong ngành trước khi bạn thực hiện bài kiểm tra CPA. Bạn cũng có thể tham gia vào một chương trình thực tập kế toán trong thời gian bạn đang học tại trường để quen thuộc hơn với cách thức hoạt động của một phòng kế toán hoặc bộ phận kế toán.

Chuyển nghề từ nghề khác sang kế toán có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt nếu bạn phải bắt đầu học. Tuy nhiên, kế toán và kiểm toán viên có mức lương hàng năm trung bình là 65.940 đô la Mỹ. Nếu bạn đang tìm kiếm một nghề sinh lợi nhiều hơn, kế toán có thể phù hợp.

Giống như Chapman, mỗi năm có hàng ngàn người trở thành kế toán. Vì mọi người đều cần được hỗ trợ về thuế và tài chính theo thời gian, đây là một nghề có tính bảo mật cao và có nhiều chỗ cho sự phát triển.

Continue Reading

Những tình huống về đạo đức trong kế toán

Các cá nhân trong ngành kế toán có trách nhiệm đáng kể đối với công chúng. Kế toán cung cấp thông tin về các công ty, cho phép công chúng ra quyết định đầu tư về hưu trí, giáo dục trẻ em và những mua sắm lớn như nhà ở. Để công chúng dựa vào các thông tin được cung cấp, phải có độ tự tin về kiến thức và hành vi đạo đức của kế toán. Hành vi đạo đức là cần thiết trong ngành kế toán để ngăn chặn các hoạt động gian lận và đạt được sự tin tưởng của công chúng.

Thực tế

Katherine Smith và L. Murphy Smith giải thích rằng lý do chính cho các nguyên tắc đạo đức không phải là cung cấp một giải pháp chính xác cho mọi vấn đề, mà để hỗ trợ trong quá trình ra quyết định. Một bộ hướng dẫn đã được thiết lập cung cấp một chuyên gia kế toán kim chỉ nam để hướng anh ta tới các hành vi đạo đức. Trách nhiệm cụ thể của ngành kế toán được thể hiện bằng các quy tắc đạo đức khác nhau được thành lập bởi các tổ chức lớn như Viện CPAs Hoa Kỳ. Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp của AICPA vạch ra trách nhiệm của kế toán đối với lợi ích công cộng và nhấn mạnh tính toàn vẹn, khách quan và cẩn trọng.

Website của AICPS

Sự quan trọng

Tác động của hành vi đạo đức trong kế toán đang tiến xa trong nền kinh tế. Mỗi chủ thể kinh doanh có một chuyên gia kế toán cung cấp thông tin tại một số điểm trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức. Nhiều chuyên gia kế toán bị cám dỗ để thay đổi kết quả tài chính và thường hợp lý hóa hành vi bằng cách gọi nó là kế toán sáng tạo hoặc tích cực. Kế toán tích cực là quá trình sử dụng phương pháp kế toán có vấn đề để tăng kết quả. Kế toán viên có thể ghi nhận doanh thu và chi phí một cách không chính xác hoặc bỏ qua các khoản chi phí. Tỷ lệ lặp đi lặp lại của hạch toán là kết quả của việc thiếu hành vi đạo đức.

Ví dụ

Một ví dụ phổ biến về tình huống khó xử về đạo đức liên quan đến quản lý hướng dẫn một nhân viên cấp dưới ghi lại một giao dịch theo cách không chính xác. Ví dụ, một công ty vào ngày 31 tháng 12 cuối năm, ký hợp đồng với người tiêu dùng để thực hiện dịch vụ. Các hợp đồng thường được ký từ ngày 1 tháng 12 và kéo dài một năm. Các nguyên tắc kế toán yêu cầu công ty ghi doanh thu cho hợp đồng chỉ trong một tháng, vào tháng 12. Phần còn lại của doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính của năm sau. Tuy nhiên, ban giám đốc hướng dẫn nhân viên ghi lại toàn bộ số tiền của hợp đồng vào tháng 12 để tăng doanh thu cho năm nay. Quản lý nhận được một khoản tiền thưởng cho doanh thu được tăng lên và cấp dưới nhận được sự công nhận cho cuộc đánh giá hiệu suất sắp tới.

Giải pháp

Thật không may, các tình huống khó xử về mặt đạo đức, như ví dụ được cung cấp, là rất phổ biến. Để giúp kiềm chế mong muốn thực hành hạch toán và bỏ qua hành vi đạo đức, một số tổ chức yêu cầu các chuyên gia kế toán phải hoàn thành các khóa học giáo dục chuyên biệt về đạo đức. Ngoài ra, một số công ty thành lập đường dây nóng để thông báo cho người lao động để khuyến khích nhân viên chứng minh sự trung thực và liêm chính tại nơi làm việc.

Sự cân nhắc

Nhiều chuyên gia kế toán không khuyến khích các khóa học về đạo đức và lập luận rằng hành vi đạo đức không được giảng dạy, nhưng nó có liên quan đến tính cách của một cá nhân. Ngoài ra, Giám đốc khoa học J. Edward Ketz lưu ý rằng các chuyên gia kế toán không thích nghiên cứu hoặc tìm hiểu đạo đức vì cách tiếp cận phản khoa học của nó. Các kết quả rất khó kiểm tra và rất khó để đánh giá mức độ thành công của việc giảng dạy các khóa học về đạo đức.

 

 

Continue Reading

Những yêu cầu nghiệp vụ cho một kế toán

Kế toán kiểm toán, chuẩn bị và phân tích hồ sơ tài chính của các doanh nghiệp và cá nhân. Họ có thể làm việc trong các công ty kế toán hoặc các cơ sở kinh doanh, trong một bộ phận kế toán hoặc như là một Kế toán Công Chứng được công nhận, đòi hỏi giấy phép ở 50 bang. Theo Cục Thống kê Lao động, các kế toán viên phải là Kiểm toán viên Công chứng để nộp báo cáo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Kế toán viên thành công đã hoàn thành các yêu cầu về nghiệp vụ bao gồm ít nhất bằng cử nhân.

Bằng cử nhân kế toán

Hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu tối thiểu bằng cử nhân về kế toán để làm việc với tư cách là  một kế toán hay vị trí kiểm toán viên. Trong khi bằng cử nhân là yêu cầu tối thiểu, một số công ty lại thích các kế toán viên có bằng tốt nghiệp. Yêu cầu của nhà nước đối với bằng kế toán công chứng hoặc chứng chỉ bao gồm tối thiểu là bằng cử nhân.

Số tín chỉ tối thiểu

Các kế toán công  chứng phải đáp ứng các yêu cầu về giáo dục của nhà nước  để đủ điều kiện cho kỳ thi CPA thống nhất. Trong khi các yêu cầu bao gồm giáo dục bằng cử nhân, hầu hết các tiểu bang bao gồm tối thiểu 150 giờ học trong các môn học đại học để đủ điều kiện cấp bằng. Một số sinh viên có thể hoàn thành các môn học bổ sung ngoài mức cử nhân để đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang, các trường cao đẳng và đại học có thể cung cấp chương trình kết hợp cử nhân và thạc sĩ để đáp ứng yaau cầu bằng cấp của ngoại bang.

Những yêu cầu của khóa học kế toán

Yêu cầu của tiểu bang dành cho kế toán công chứng có thể bao gồm một chương trình giáo dục bao gồm các khóa học cụ thể. Ví dụ, tiểu bang New Hampshire yêu cầu người xin cấp giấy phép hoàn thành ít nhất 12 giờ học trong các khóa học kế toán. Bang California yêu cầu người nộp đơn phải hoàn thành tối thiểu 24 giờ học trong các môn học như báo cáo tài chính, kiểm toán, thuế, thống kê tài chính và báo cáo ở nước ngoài. New York đòi hỏi ít nhất 33 giờ học trong các khóa học kế toán, bao gồm tối thiểu một khóa học về thuế, kế toán và báo cáo tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán.

Những yêu cầu về khóa học kinh doanh

Ngoài các khóa học kế toán, các tiểu bang có thể yêu cầu người xin cấp bằng  hoàn chỉnh các khóa học kinh doanh. New Hampshire đòi hỏi ít nhất 12 giờ trong các khóa học kinh doanh phi kế toán. California yêu cầu ít nhất 24 đơn vị học trình trong các khóa học kinh doanh với  các môn như kinh tế, tài chính, tiếp thị, quản trị kinh doanh, luật kinh doanh, số liệu thống kê và quản lý kinh doanh. Bang New York yêu cầu ít nhất 36 giờ trong các khóa học kinh doanh chung để đủ điều kiện cấp bằng kế toán công chứng.

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc có thể cung cấp thêm việc  đào tạo và giáo dục cho kế toán. Hội đồng kế toán nhà nước có thể yêu cầu người xin cấp bằng hoàn thành một số năm nhất định dưới sự giám sát và chỉ đạo của một kế toán công chứng đã được cấp bằng. Một số tiểu bang yêu cầut sự kết hợp của giáo dục và kinh nghiệm làm việc cho một tấm bằng. Ví dụ, ở New Hampshire, các ứng cử viên có bằng cử nhân phải hoàn thành hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian để đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang, nhưng những người có bằng thạc sỹ có thể hội đủ điều kiện với một năm kinh nghiệm làm việc. New York đòi hỏi một năm kinh nghiệm cho các ứng viên. Kinh nghiệm làm việc là phải  thực hành các dịch vụ kế toán.

Giáo dục thường xuyên

Kế toán viên hoàn thành các yêu cầu cấp bằng  ban đầu  với tư cách một kế toán công chứng  phải hoàn thành việc  giáo dục thường xuyên  để duy trì nó. Ví dụ, Florida yêu cầu các kế toán công chứng  phải hoàn thành tối thiểu 48 giờ trong hai năm giáo dục thường xuyên về kế toán và kiểm toán để duy trì bằng. Florida đòi hỏi phải có ít nhất 5 phần trăm số giờ học giáo dục thường xuyên  về  đạo đức kế toán.

Continue Reading

3 Lợi Ích Của Công Cụ Kế Toán Dựa Trên Công Nghệ Điện Toán Đám Mây Dành Cho Những Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ

Đâu là điểm chung giữa một đầu bếp bánh ngọt, một quản lý dự án xây dựng và giám đốc thiết kế sáng tạo? với tư cách là những người chủ doanh nghiệp nhỏ, mỗi người đều mở cửa hàng để phục vụ khách hang và làm những gì khách hàng yêu mến- mà không phải giành nhiều thời gian vào sổ sách hoặc công việc kế toán.

May mắn thay, chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ ngày nay có thể tận dụng sử phát triển không ngừng của những công cụ và công nghệ có tổ chức  để giảm bớt các vấn đề về quản lý hoá đơn, ngân phiếu và biên lai, đồng thời tăng thời gian theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới. Những công cụ này ngày càng có sẵn như các dịch vụ dựa trên điện toán đám mây và hầu hết các doanh nghiệp nhỏ nên cân nhắc việc chuyển tiến trình công việc kế toán hiện tại sang điện toán đám mây.

Chính xác, đám mây là gì? Nó là phần mềm dựa trên điện toán đám mây hoặc phần mềm dịch vụ (SaaS) cung cấp cho người dùng khả năng truy cập vào công nghệ trên cơ sở thuê bao. Nhà cung cấp phần mềm đảm bảo lưu trữ tất cả các cơ sở dữ liệu cần thiết và máy chủ, và cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ truy cập dữ liệu của họ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thông qua kết nối internet.

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ có thể băn khoăn  liệu họ có thể kỳ vọng  rằng nó có cùng chức năng từ các chương trình kế toán dựa trên điện toán đám mây mà họ đã quen với các phiên bản máy tính để bàn truyền thống hay không? Mặc dù sự thật là các phiên bản dựa trên điện toán đám mây của các công cụ như QuickBooks có thể cung cấp chức năng hơi khác so với phiên bản dành cho máy tính để bàn, những phiên bản hiện tại của các công cụ trên đám mây thiếu chức năng mà họ tạo ra cho tính linh hoạt và tính khả thi lâu dài.

Các nhà cung cấp phần mềm có khả năng tiếp tục gỡ bỏ các giải pháp máy tính để bàn và hạn chế hoặc ngừng hỗ trợ, điều này có nghĩa là khách hàng chuyển việc quản lý công việc kế toán sang điện toán đám mây ngày nay sẽ không bị lung túng với một số sản phẩm không tương thích trong tương lai. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ nâng cấp việc quản lý kế toán sang  đám mây cũng có thể được hưởng một số lợi ích khác mà mô hình SaaS cho phép. Sau đây là một vài lợi ích:

 1. Cho phép tổ chức thông minh trong việc sắp xếp nhân công

Vì thông tin kế toán được lưu trữ trong đám mây có thể được thêm vào hoặc truy cập ở bất cứ đâu, các thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành công việc của họ bất cứ nơi đâu. Cho dù đại diện bán hàng cần thêm biên lai chi phí hoặc quản lý dự án cần kiểm tra hóa đơn cho nhà cung cấp, việc sử dụng các công cụ dựa trên đám mây sẽ giúp sắp xếp và truy cập thông tin quan trọng dễ dàng như chụp ảnh tài liệu hoặc tìm kiếm theo nhà cung cấp, số lượng hoặc theo ngày.

 1. Duy trì mối quan hệ và dễ dàng xác minh sự khác biệt.

Mối quan hệ với nhà cung cấp và nhà phân phối đóng một vai trò rất lớn trong sự thành công của nhiều doanh nghiệp nhỏ. Khi nhà cung cấp hoặc nhà phân phối đặt câu hỏi rằng tại sao hóa đơn chưa được thanh toán, các chủ doanh nghiệp nhỏ sử dụng các công cụ dựa trên điện toán đám mây có thể nhanh chóng tìm kiếm hóa đơn. Các công cụ điện toán đám mây tiên tiến cho phép các thành viên trong nhóm tìm kiếm hầu như bất kỳ thuật ngữ nào để định vị một hóa đơn và xác định xem liệu nó có bị bỏ lỡ hay không và thanh toán nó một cách nhanh chóng để duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp.

 1. Sử dụng bộ ứng dụng bảo mật rộng hơn.

Các ứng dụng trên đám mây như QuickBooks Online và Neat không chỉ cung cấp quyền  truy cập thông tin và tài liệu từ bất kỳ thiết bị nào mà còn tích hợp với các công cụ đám mây khác. Ngay khi một doanh nghiệp nhỏ bắt đầu sử dụng  công nghệ kế toán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, thật dễ để trích xuất và sử dụng dữ liệu trên nhiều nền tảng khác nhau và giảm thời gian dành cho việc nhập dữ liệu thủ công.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ bắt đầu kinh doanh vì họ đam mê – chứ không phải dành thời gian quản lý giấy tờ. Việc chuyển công việc quản lý  kế toán truyền thống sang các giải pháp dựa trên điện toán đám mây cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ giảm thời gian quản lý thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

Continue Reading

Vai trò của Kế toán & Tài chính trong Quản lý Kinh doanh

Kế toán và tài chính đóng một vai trò sống còn trong quản lý của bất kỳ doanh nghiệp nào. Theo phát biểu của John Nessel, chủ tịch nhóm tài nguyên nhà hàng, “Nếu bạn không thể tính, bạn không thể quản lý nó.” Ông nhấn mạnh rằng các công ty hoạt động bằng tiền, và nếu bạn không kiểm soát được số tiền đó, bạn sẽ không kiểm soát được việc kinh doanh của mình. Bằng cách tính toán hợp lý thu nhập và chi phí của công ty bạn, bạn có thể quản lý dòng chảy tiền tệ và do đó chỉ đạo quá trình kinh doanh của bạn.

Tuân thủ luật

Thực hành kế toán tốt có một lợi thế thực tiễn: chúng giữ cho công ty bạn tuân thủ luật pháp. Nếu không có kế toán tốt, bạn có thể vi phạm một số luật bất kỳ, chẳng hạn như không trả đúng tiền thuế. Sự lỏng lẻo trong công tác kế toán sơ sài cũng có thể làm bạn bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ để giữ cho doanh nghiệp ở mức độ nhất định như thực hiện cải tiến cơ sở để tuân thủ luật an toàn. Thêm vào đó, nếu bạn từng xem xét tuấn thủ luật pháp kỹ càng – và nhiều doanh nghiệp cuối cùng cũng đã làm như vậy – việc có hồ sơ tài chính sơ sài có thể gây ra nhiều rắc rối không cần thiết.

Tạo ngân sách

Bằng việc hiểu được dòng chảy tiền tệ trong doanh nghiệp của bạn với việc thực hành kế toán thích hợp, bạn có thể bắt đầu lập ngân sách. Trong lập ngân sách, bạn dự đoán doanh thu và sử dụng kiến thức đó để đưa ra quyết định về cách duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình. Ngân sách là đỉnh cao của việc giữ hồ sơ tài chính tốt. Bạn có thể nghĩ về chúng như những bản thiết kế mà họ phải mất rất nhiều công sức và thông tin để tạo ra nhưng cuối cùng cho phép bạn xây dựng doanh nghiệp của mình để có được sự ổn định và thành công cao hơn.

Phân tích hiệu suất

Thật khó để cải thiện việc kinh doanh nếu bạn không có phương tiện để nắm bắt tình hình trước đó và học hỏi từ nó. Kế toán tốt là có nghĩa là. Bằng cách xem xét hồ sơ tài chính của công ty, bạn không chỉ có thể nhìn thấy đích đến lượng tiền của bạn mà còn thấy  những mặt tốt nó mang lại trong thời gian dài. Bằng cách này, bạn có thể bắt đầu đánh giá mức giá trị mà các chi phí khác nhau của công ty bạn đóng góp vào hoạt động tổng thể. Với thông tin đó bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt về những hoạt động để thu hẹp và phát triển. Bạn cũng sẽ có thể xác định các khu vực mới, nơi mà chỉ tốn một ít chi phí trả trước nhưng sẽ mang vềmột lượng tiền lãi lớn về sau.

Phát triển chiến lược

Mục tiêu của hầu hết các công ty là tạo ra lợi nhuận, nhưng con đường để có được nó là con đường mà bạn phải xây dựng cho mình. Dữ liệu tài chính từ nội bộ công ty của bạn bao gồm một trong những công cụ chính mà bạn có trong sự hiểu biết về cảnh quan kinh tế của thị trường mà bạn đang điều hành. Nếu khách hàng của bạn mua nhiều vật dụng hơn và ít giỏ hàng hơn, đó là điều mà hồ sơ của bạn có thể cho bạn biết. Và nếu hồ sơ của bạn cho bạn biết rằng bạn không nhận được lợi nhuận từ công ty quảng cáo bên ngoài, bạn có thể đưa ra quyết định để nội bộ thực hiện quảng cáo, thuê một bộ phận mới và về mặt cơ bản định hình lại doanh nghiệp của bạn. Chiến lược tốt sẽ đưa doanh nghiệp của bạn tới những điểm đến phong phú hơn, nhưng chiến lược tốt đòi hỏi thông tin tốt.

Continue Reading