Sổ sách và dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Theo quy định của Luật Kế toán, các công ty chỉ được cung cấp dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Kế toán Việt Nam và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn.

Golden Star là một trong những công ty kế toán công chứng tại Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Golden Star đã được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng của Bộ Tài chính Việt Nam.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam Golden Star chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán, công việc và dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, tư vấn kế toán, kế toán thuê ngoài, kế toán thuế, Báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, kê khai thuế, dịch vụ đại lý thu thuế, quyết toán thuế, dịch vụ hoàn thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ nhân viên tài chính trưởng, thành lập văn phòng đại diện, dịch vụ văn phòng đại diện, dịch vụ pháp lý, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, dịch vụ giải thể công ty, dịch vụ biên chế, dịch vụ cho thuê kế toán, lập dự án đầu tư, tư vấn pháp luật.

Tại sao các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên sử dụng sổ sách và các dịch vụ kế toán?

-Bạn là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bạn không thể hiểu rõ luật thuế và luật kế toán của Việt Nam. Để tránh các rủi ro liên quan đến việc thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế ở Việt Nam, bạn nên sử dụng Dịch vụ Kế toán của Golden Star.

Ở Việt Nam hiện nay, thường xuyên có sự thay đổi về các quy định tính toán kế toán, chính sách thuế. Nếu bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, không làm việc trong lĩnh vực thuế bạn không thể hiểu rõ ràng, doanh nghiệp của bạn sẽ không thực hiện theo quy định. Sổ Sách Kế Toán và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star sẽ giúp bạn tuân thủ các quy định này.

Theo luật Việt Nam hiện hành, công ty phải tổ chức bộ máy kế toán, phải có kế toán, bố trí kế toán trưởng. Nếu không bố trí kế toán, kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán để thuê kế toán và kế toán trưởng. Sổ Sách Kế Toán và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star sẽ giúp bạn, Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng sẽ cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của bạn.

Công ty của bạn mới thành lập, không có kế toán và kế toán trưởng, vì vậy cần thuê kế toán chuyên nghiệp có trình độ, kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các dịch vụ kế toán, tư vấn và hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách, kê khai thuế và tư vấn các quy định liên quan đến luật thuế. Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp của Golden Star sẽ giúp bạn.

Bạn là chủ đồng thời là đại diện hợp pháp của công ty, bạn không biết nhiều về kế toán, quy định thuế, làm thế nào bạn có thể kiểm tra nhân viên kế toán có thực hiện các báo cáo thuế và sổ sách kế toán một cách hợp lý hay không? Sổ Sách và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star sẽ giúp bạn kiểm tra và giám sát các hoạt động này.

Bạn đang xem xét lựa chọn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Việt Nam, các nhà quản lý và nhân viên là những kế toán viên công chứng, có chứng chỉ hành nghề kế toán, công ty đã đăng ký hành nghề kế toán với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Phù hợp với luật hiện hành.

Bạn không tin tưởng, đảm bảo về các hoạt động của phòng kế toán, nhân viên kế toán để thực hiện các công việc kế toán của công ty. Bạn sử dụng Sổ Sách và Dịch Vụ Kế Toán của Golden Star để kiểm tra và xem lại sổ sách kế toán.

Bạn muốn một công ty kế toán, chuyên nghiệp, độc lập và bên ngoài để thực hiện tất cả các hoạt động kế toán cho doanh nghiệp của bạn?

Bạn viết có thể bạn quan tâm