Các Kỹ Thuật Kế Toán Quản Trị Hiện Đại

Trong khi các nguyên tắc cơ bản của kế toán quản trị đã không thay đổi trong vòng 100 năm qua, thì  những thay đổi trong sản xuất và quy trình sản xuất đã thúc đẩy kế toán quản trị cập nhật các thông lệ của nó. Tích hợp các tiến bộ công nghệ vào bộ phận kế toán đã khiến cho các chủ doanh nghiệp nhỏ dễ dàng và ít tốn kém hơn trong việc đưa ra quyết định dựa vào dữ liệu về công ty của họ. Nắm bắt được kế toán quản trị đã được cập nhật như thế nào trong kỷ nguyên hiện đại có thể giúp bạn tận dụng công nghệ để cải thiện doanh nghiệp của mình.

Chi phí chuẩn

Chi phí chuẩn là phương pháp ghi lại các giao dịch kế toán với chi phí dự kiến và sau đó phân tích bất kỳ sự khác biệt nào giữa chi phí chuẩn và chi phí thực tế. trong khi kỹ thuật này chắc chắn không mới, thì tốc độ mà thông tin này có thể được phân tích chắc chắn đã thay đổi. Sử dụng hệ thống thông tin kế toán hiện đại, các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể kiểm tra sự khác biệt giữa chi phí thực tế và chi phí chuẩn trong thời gian thực ngay khi mua nguyên vật liệu và sản phẩm được sản xuất. Trước đây, những kỹ thuật này sẽ yêu cầu tính toán bởi một kế toán viên. Bây giờ, một số chức năng này được xây dựng trong các chương trình phần mềm phổ biến. Mặc dù điều này chắc chắn là thuận tiện hơn, nhưng các chủ doanh nghiệp nhỏ nên cẩn thận. Việc giải thích các chênh lệch chi phí chuẩn vẫn đòi hỏi sự hiểu biết về cách thức hoạt động của quy trình.

Bảng điểm cân bằng

Bảng điểm cân bằng là công cụ quản lý hiệu suất kết hợp các biện pháp tài chính và phi tài chính để cung cấp một cái nhìn tổng thể hơn về hiệu suất của công ty hoặc cá nhân. Trong lịch sử kế toán quản trị, bảng điểm cân bằng cân bằng là khá mới, với kỹ thuật chỉ được bắt đầu vào những năm 1990. Trong khi việc sử dụng kỹ thuật tính điểm cân bằng rất phổ biến thì nó cũng có những hạn chế. Mặc dù tiền bồi thường thường gắn với kết quả bảng điểm cân bằng, điều này có thể có những hậu quả tiêu cực. Số tiền thưởng là động lực mạnh mẽ; Nếu chủ doanh nghiệp nhỏ không hoàn toàn chắc chắn rằng các số liệu được sử dụng trong bảng điểm cân bằng là chính xác, họ nên thận trọng trong việc sử dụng phiếu ghi điểm để quyết định bồi thường. Nhấn mạnh các hành vi không chính xác có thể cản trở hiệu suất thay vì giúp cải thiện nó.

Quản lý kiểm kê theo thời gian thực

Sự ra đời của công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) trong thập kỷ qua đã làm thay đổi quyết liệt việc quản lý kiểm kê. Trước đây, các công ty thường chọn giữa các hệ thống kiểm kê định kỳ và vĩnh viễn. Các hệ thống định kỳ ghi lại lượng hàng tồn kho hàng tồn kho và chi phí hàng bán được xác định vào cuối tháng. Các hệ thống vĩnh viễn cập nhật chi phí hàng bán của công ty với mọi giao dịch kiểm kê. Bằng cách gắn thẻ RFID vào sản phẩm, các doanh nghiệp có thể theo dõi từng mục kiểm kê trong công ty. Hơn nữa, khi công ty quét các thẻ RFID khi hàng được di chuyển hoặc bán, hệ thống thông tin kế toán sẽ được cập nhật nhanh chóng.

Quản lý quá trình

Các kỹ thuật kế toán quản trị hiện đại cũng đã có những thay đổi lớn trong quản lý quá trình. Quản lý theo phép loại trừ, quá trình chỉ tập trung chú ý quản lý vào quá trình khi có lý do để tin rằng quá trình không hoạt động chính xác, có thể được áp dụng hiệu quả hơn bằng cách sử dụng kỹ thuật theo dõi chất lượng hiện đại. Ví dụ, trước đây, một công ty đánh giá chất lượng của hàng thành phẩm có thể đo lường mỗi đơn vị thứ 100 được sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Bây giờ máy móc có thể đo bất kỳ đơn vị nào nằm ngoài tiêu chuẩn và ngay lập tức loại bỏ các mục từ dây chuyền lắp ráp.

Bạn viết có thể bạn quan tâm