Những tình huống về đạo đức trong kế toán

Các cá nhân trong ngành kế toán có trách nhiệm đáng kể đối với công chúng. Kế toán cung cấp thông tin về các công ty, cho phép công chúng ra quyết định đầu tư về hưu trí, giáo dục trẻ em và những mua sắm lớn như nhà ở. Để công chúng dựa vào các thông tin được cung cấp, phải có độ tự tin về kiến thức và hành vi đạo đức của kế toán. Hành vi đạo đức là cần thiết trong ngành kế toán để ngăn chặn các hoạt động gian lận và đạt được sự tin tưởng của công chúng.

Thực tế

Katherine Smith và L. Murphy Smith giải thích rằng lý do chính cho các nguyên tắc đạo đức không phải là cung cấp một giải pháp chính xác cho mọi vấn đề, mà để hỗ trợ trong quá trình ra quyết định. Một bộ hướng dẫn đã được thiết lập cung cấp một chuyên gia kế toán kim chỉ nam để hướng anh ta tới các hành vi đạo đức. Trách nhiệm cụ thể của ngành kế toán được thể hiện bằng các quy tắc đạo đức khác nhau được thành lập bởi các tổ chức lớn như Viện CPAs Hoa Kỳ. Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp của AICPA vạch ra trách nhiệm của kế toán đối với lợi ích công cộng và nhấn mạnh tính toàn vẹn, khách quan và cẩn trọng.

Website của AICPS

Sự quan trọng

Tác động của hành vi đạo đức trong kế toán đang tiến xa trong nền kinh tế. Mỗi chủ thể kinh doanh có một chuyên gia kế toán cung cấp thông tin tại một số điểm trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức. Nhiều chuyên gia kế toán bị cám dỗ để thay đổi kết quả tài chính và thường hợp lý hóa hành vi bằng cách gọi nó là kế toán sáng tạo hoặc tích cực. Kế toán tích cực là quá trình sử dụng phương pháp kế toán có vấn đề để tăng kết quả. Kế toán viên có thể ghi nhận doanh thu và chi phí một cách không chính xác hoặc bỏ qua các khoản chi phí. Tỷ lệ lặp đi lặp lại của hạch toán là kết quả của việc thiếu hành vi đạo đức.

Ví dụ

Một ví dụ phổ biến về tình huống khó xử về đạo đức liên quan đến quản lý hướng dẫn một nhân viên cấp dưới ghi lại một giao dịch theo cách không chính xác. Ví dụ, một công ty vào ngày 31 tháng 12 cuối năm, ký hợp đồng với người tiêu dùng để thực hiện dịch vụ. Các hợp đồng thường được ký từ ngày 1 tháng 12 và kéo dài một năm. Các nguyên tắc kế toán yêu cầu công ty ghi doanh thu cho hợp đồng chỉ trong một tháng, vào tháng 12. Phần còn lại của doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính của năm sau. Tuy nhiên, ban giám đốc hướng dẫn nhân viên ghi lại toàn bộ số tiền của hợp đồng vào tháng 12 để tăng doanh thu cho năm nay. Quản lý nhận được một khoản tiền thưởng cho doanh thu được tăng lên và cấp dưới nhận được sự công nhận cho cuộc đánh giá hiệu suất sắp tới.

Giải pháp

Thật không may, các tình huống khó xử về mặt đạo đức, như ví dụ được cung cấp, là rất phổ biến. Để giúp kiềm chế mong muốn thực hành hạch toán và bỏ qua hành vi đạo đức, một số tổ chức yêu cầu các chuyên gia kế toán phải hoàn thành các khóa học giáo dục chuyên biệt về đạo đức. Ngoài ra, một số công ty thành lập đường dây nóng để thông báo cho người lao động để khuyến khích nhân viên chứng minh sự trung thực và liêm chính tại nơi làm việc.

Sự cân nhắc

Nhiều chuyên gia kế toán không khuyến khích các khóa học về đạo đức và lập luận rằng hành vi đạo đức không được giảng dạy, nhưng nó có liên quan đến tính cách của một cá nhân. Ngoài ra, Giám đốc khoa học J. Edward Ketz lưu ý rằng các chuyên gia kế toán không thích nghiên cứu hoặc tìm hiểu đạo đức vì cách tiếp cận phản khoa học của nó. Các kết quả rất khó kiểm tra và rất khó để đánh giá mức độ thành công của việc giảng dạy các khóa học về đạo đức.

 

 

Bạn viết có thể bạn quan tâm